คลังเก็บหมวดหมู่: bim100

น้ำมังคุด bim100 สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ผลิตภัณฑ์ bim100 เป็นอาหารที่เราใช้วิทยาศาสตร์ล่าสุด ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณ ในการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล คือไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาต ให้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งในร่างกาย การที่เราสร้างเม็ดเลือดขาวในร่างกายให้มัศักยภาพในการดุแลและจัดการกับเซลล์มะเร็งเป็นการทำที่แตกต่างจากการให้ยา ซึ่งต้องวิ่งไล่ฆ่าเซลล์ที่เจริญเร็วอย่างเซลล์มะเร็งหรือเซลล์อื่น ๆ ที่เจริญเร็วเหมือนกัน เพราะยาไม่สามารถ เลือกได้ว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ เซลล์ในร่างกายที่เจริญเร็ว เช่น เซลล์รากผม เซลล์เยื่อบุผิว ยาก็ไม่จัดการและทำลายหมด วิธีการของเราไม่ได้เอายาใส่เข้าไปเพื่อจัดการกับเซลล์ที่เจริญเร็วที่เราทำให้แข็งแรงก็คือ สร้างเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่เยอะ เป็นหมื่น ๆ ล้านเม็ด ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเท่านั้น เพราะยังไงเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราไม่ทำลายร่างกายตัวเองและไม่มีผลข้างเคียง

ส่วนน้ำมังคุด bim100 สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง คือ

ไม่ใส่เปลือก เราเป็นนักวิจัยกล่มแรกของโลกที่วิจัยเรื่องมังคุด และเราควบคุมปริมาณมาตรฐานของสารสำคัญ ที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งเมื่อมีการสัมผัส และให้ไปจับกับธาตุเหลืกอิสระไม่ให้เซลล์มะเร็งเอาเหล็กอิสระไปใช้ในการเร่งการขยายตัวของมัน
ไฮดรอกซี่ ซิตริกแอซิค (HCA) ในน้ำมังคุดจะไปจับกับเอ็นไซม์ที่เซลล์มะเร็งต้องใช้ในการสร้างไขมัน และมีงานวิจัยยืนยันออกมาชัดเจนว่า ถ้าเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันได้ เซลล์มะเร็งก็จะขยายตัวไม่ได้
นอกจากนี้ยังมีสารโพลีแซคคาไรด์ เป็นสารที่มีประโยชน์เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็ชะลอการเจริญเติบโตพร้อมกับทำลายเซลล์มะเร็งด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันกับชนิดแคปซูล