คลังเก็บหมวดหมู่: กล้องระดับ

คุณสมบัติทั่วไปของ กล้องระดับอัตโนมัติ

คุณสมบัติทั่วไปของ กล้องระดับอัตโนมัติ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
กล้องระดับอัตโนมัติ เล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
มีกำลังขยาย 24 เท่า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.
ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
ค่าตัวคูณคงที่ 100
มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน ของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา
กล้องระดับอัตโนมัติ มีความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 2 มม.
ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.
อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา
กล้องระดับอัตโนมัติ ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001