คลังเก็บหมวดหมู่: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีความจำเป็นมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน

ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่ง อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมสภาพไปตามวัย เช่น ตาฝ้าฟาง หูตึง ผิวหนังเหี่ยวตกกระ ฟันโยก ผมหงอก ความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงลดลง อวัยวะภายในเกิดการเสื่อมโทรม โอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บจึงง่ายขึ้น โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ เมื่อถึงยามบั้นปลายชีวิตที่ไม่อาจพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของญาติหรือลูกหลานที่ต้องดูแลเอาใจใส่ การที่ผู้สูงอายุได้อยู่ในบ้านที่มีลูกหลานแวดล้อม และใส่ใจดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ย่อมทำให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตต้องวุ่นวายกับการทำงานหาเลี้ยงชีพ ทำให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้ดีพอ หรือบางครั้งผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จะจ้างคนดูแลก็ไม่แน่ใจว่าจะวางใจได้หรือไม่ การเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ…จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ

ปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก เราอาจได้ยินคำเรียกในหลาย ๆ ชื่อ อาทิ เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งจะให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ละแห่งก็มีคุณภาพแตกต่างกันไป ถ้าความจำเป็นทำให้คุณต้องมองหาสถานดูแลผู้สูงอายุสักแห่ง ควรหาข้อมูลสถานบริการที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ มีการดูแลถูกต้องตามหลักวิชาการ มีบุคลากรที่ให้การดูแลอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงความสะดวกสบาย สะอาดสะอ้านของสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามด้วยค่ะ

ถ้าเลือกได้ เราๆ ท่านๆ ที่เป็นลูกหลานก็คงอยากดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ด้วยตนเองส่วนผู้สูงอายุเองคงอยากที่จะดำเนินชีวิตอยู่บ้านกับลูกๆหลานๆ มากกว่าแต่ด้วยความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็อาจทำให้ต้องพึ่งพาสถานดูแลผู้สูงอายุ อย่างผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และต้องพึ่งพาพยาบาลที่จะทำการดูแล ก็ขอให้ตัดสินใจเลือกสถานดูแลอย่างรอบคอบนะคะ