คลังเก็บหมวดหมู่: อาหารหมา

จะเลือกอาหารหมาอาหารแมวยี่ห้อไหนดี

หลายคนที่เลี้ยงหมานั้น ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอาหารหมายี่ห้อไหนดี ที่เหมาะกับหมาน้อยของตัวเอง วันนี้เราเลยนำข้อมูลการเลือกอาหารหมามาฝากกันด้วยค่ะ

อาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 เกรด ได้แก่

Commercial อาหารเกรดนี้เป็นเกรดต่ำสุด ใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตอาหารมนุษย์มาเป็นส่วนประกอบ

Premium อาหารเกรดนี้ จะดีกว่าเกรด Commercial ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบพวก by product (วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต) เป็นแหล่งของโปรตีน นอกจากนี้ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและส่วนผสมตามที่อ้างอิง รวมทั้งระบุวันหมดอายุและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายลูกค้าบนฉลาก

Holistic อาหารเกรดนี้ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องจากใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยจะคัดเลือกเฉพาะส่วนเนื้อ ไม่ใช้ส่วนอื่น เช่น กระดูก เครื่องใน เป็นต้น นอกจากนี้บางบริษัทยังมีการเติม DHT, Prebiotic, Probiotic เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ลงลึกกว่าอาหารเกรด Premium โดยจะวิเคราะห์ลงลึกไปถึงกรดอะมิโนที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับ สำหรับราคาก็สูงขึ้นตามเกรดอาหาร ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

อาหารสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยจะมีการผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อาหารนำเข้าจากอเมริกา จะมีการตรวจสอบจาก Association of American Feed Control Officials (AAFCO) เพื่อให้มั่นใจว่าก่อนส่งอาหารข้ามน้ำข้ามทะเลอาหารนั้นมีสารอาหารครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้บนฉลาก ส่วนอาหารที่ผลิตในประเทศจะมีการตรวจสอบคุณภาพของแต่ละบริษัท