คลังเก็บหมวดหมู่: เครื่องผลิตออกซิเจน

ลักษณะของเครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์หมายถึง เครื่องผลิตหรือแยกออกซิเจนออกมาจากอากาศ ฉะนั้นอากาศที่ออกมาจากเครื่องผลิตออกซิเจนจะมีความเข้มข้นของออกซิเจนมากกว่าในบรรยากาศทั่วไป เช่น ออกซิเจนสำหรับใช้ในทางการแพทย์ โดยทั่วไปใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางของระบบทางเดินหายใจ และจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เครื่องผลิตออกซิเจนยังมีแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เพื่อดักจับอากาศเสีย (Inlet) ไม่ให้ปะปนมากับอากาศดี (Outlet)

น้ำที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน แนะนำให้ใช้น้ำที่ปราศจากคลอรีนแล้ว เช่น น้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำ และน้ำดื่ม RO (Reverse Osmosis)

ไส้กรองของเครื่องผลิตออกซิเจน แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อระยะเวลาครบตามที่เครื่องระบุไว้

เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในบ้าน จะมีลักษณะการใช้งานเป็น 2 ลักษณะ

1. เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยทั่วไป

2. เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่เจาะคอ

คำแนะนำในการใช้เครื่องผลิตออกซิเจน ถึงแม้ว่า ในข้อบ่งใช้จะรับุว่าเครื่องผลิตออกซิเจนสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ตาม แต่เครื่องผลิตออกซิเจนทุกเครื่องมีความร้อนสะสม เพราะทำงานต่อเนื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรพักเครื่องวันละ 1 ชั่วโมง (ถ้าสามารถทำได้)