คลังเก็บหมวดหมู่: แอร์บ้าน

การทำงานของแอร์บ้าน

แอร์บ้านหรือเครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร
อากาศร้อนจะเปลี่ยนเป็นอากาศเย็นโดย ….เครื่องปรับอากาศจะนำพาความร้อนภายในห้องออกไปทิ้งภายนอก ดังนั้นอากาศภายในห้องจึงมีอุณหภูมิลดลงและถูกหมุนเวียนกลับเข้ามาแลกเปลี่ยน ความร้อนภายในเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องถึงค่าที่ตั้งไว้ พร้อมกับควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกลายเป็นอากาศเย็นสบายตามต้องการ

สารทำความเย็น R22 ได้มีการใช้งานในระบบปรับอากาศทั้งโรงงานและที่อยู่อาศัยทั่วไป นานกว่า 5 ทศวรรษมาแล้ว แต่สารทำความเย็น R22 นั้น มีส่วนประกอบทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ดังนั้นหลายประเทศจึงเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น R410-A ซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่ก่อมลพิษต่อโลก และลดการใช้ R22 ให้หมดสิ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสารทำความเย็น R410-A เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม