คลังเก็บหมวดหมู่: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการชั่งตวงเบื้องต้น

บีกเกอร์
บีกเกอร์เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารที่มีปริมาณมาก เพื่อวิเคราะห์ละลายสารหรือทำปฏิกิริยาเคมี และสามารถเทสารออกได้ทางปากบีกเกอร์โดยจะมีขีดบอกปริมาตรซึ่งเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น บีกเกอร์มีหลายขนาดและมีความจุต่างกัน โดยที่ข้างบีเกอร์จะมีตัวเลขระบุความจุของบีกเกอร์
มีทั้งเป็นแบบสูง แบบตี้ย และแบบรูปทรงกรวย(conical berker) บีกเกอร์จะมีปากงอเหมือนปากนกซึ่งเรียกว่า spout ทำให้การเทของเหลว
กระบอกตวง

กระบอกตวง
กระบอกตวงเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิของ ห้องปฏิบัติการกระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงด้เนื่องจากอาจจะทำให้กระบอกตวงแตกได้ กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของของเหลวอย่างคร่าวๆ ถ้าต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรอื่นๆ เช่น ไพเพทหรือบิวเรท

ปิเปตต์
ปิเปต์เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับถ่ายของเหลวตามปริมาตรท่แม่นยำมากกว่ากระบอกตวง ปิเปตต์มีสองแบบคือ ปิเปตต์แบบปริมาตร(volumetic pipette) และ ปิเปตต์แบบตวง(graduated pipette) และในปัจจุบันมีไมโครปิเปตต์ (micropipette) ที่ใช้สำหรับกรณีที่ต้องวิเคราะห์สารในปริมาณน้อยๆ