คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2017

บริหารความคิดสร้างสรรค์ก่อนสรรสร้างธุรกิจ

เพราะพลังที่ขับเคลื่อนจากภายในย่อมแสดงถึงความสุขออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม การประกอบกิจการบนพื้นฐานของความรักก็สามารถผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน แต่หากตัวเลขในบัญชีมีอิทธิพลชนิดที่สลัดไม่หลุดจนคุณไม่สามารถคิดถึงเรื่องอื่นได้ ลองวิธีง่ายๆ ข้างล่างนี้ดู

• ย้อนวัย เขียนคำว่า New Business ไว้ตรงกึ่งกลางของแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ แล้ววาดทุกสิ่งที่ชอบในวัยเด็กลงไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียน ดนตรี กีฬา หนังสือการ์ตูน อาหารการกิน ฯลฯ โดยการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นความต้องการเบื้องลึกอันแท้จริงก่อนที่จะถูกความรู้จากการศึกษาในรั้วโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานเข้าครอบงำ เมื่อความสุขที่หวนระลึกได้มาอยู่พร้อมเพรียงกันจนเต็มหน้ากระดาษแล้ว ให้คุณค่อยๆ จัดหมวดหมู่และหาความเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเข้ากับโปรเจ็คท์ทางธุรกิจใหม่ของคุณดู

• ไร้สาระ หรือพูดอย่างเป็นทางการว่า ‘สร้างระยะห่างทางจิตวิทยา’ เพื่อทลายกรอบที่อาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์ไว้โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว ซึ่งการสัมผัสกับประสบการณ์ ‘แปลก’ และ ‘ใหม่’ เช่น เดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย ฟังเพลง หรือดูหนังแนวอื่นบ้าง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนช่วยกระตุ้นให้คุณมีความยืดหยุ่นด้านความคิด รวมถึงไม่ยึดติดกับความรู้และความสนใจแบบเดิมๆ

• ขยับแข้งขา การออกกำลังกายช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมอง กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ร่างกายหลั่งสารเอ็นดรอฟิน ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง โล่ง สบายใจ และมีความสุข เอื้อต่อการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และในทางตรงข้ามกันขณะที่ภาวะจิตใจไม่สมดุล มีเรื่องให้กังวลหรือเสียใจ ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย แต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันในแง่ของผลงานที่แสดงออก อาทิ ศิลปินแต่งเพลง หรือวาดภาพในยามที่รู้สึกเศร้า เป็นต้น พูดง่ายๆ คือ การระบายความอัดอั้นตันใจในเชิงสร้างสรรค์นั่นเอง

• จินตนาการ ปล่อยใจให้คิดนอกกรอบไปเรื่อยเปื่อยในแบบที่คนสมัยนี้ให้คำจำกัดความว่า’ฝันกลางวัน’ ‘คิดเกิน’ ‘คิดเยอะ’ ‘คิดล้ำ’ โดยที่ยังไม่ต้องสนใจความเป็นไปได้ในชีวิตจริงก่อน แล้วค่อยนำมาประยุกต์ใช้ทีหลัง และในที่นี้ยังหมายความรวมถึงเมื่อมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีโปรเจ็คท์จะทำอะไรใหม่ๆ ลองสวมหมวกของคนอื่นจินตนาการบริบทต่างๆ ดูบ้างเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปด้วย

• ทีมงานหลากหลาย การมีหลายหัวคิดนั้นเป็นเรื่องดี แต่หากคนที่อยู่ในทีมมีช่วงอายุ ความสนใจ ประสบการณ์ ฯลฯ ใกล้เคียงกัน ความคิดสร้างสรรค์จะจำกัดอยู่ในวงแคบ และไร้ซึ่งสีสัน เนื่องจากต่างคนต่างไม่มีข้อโต้แย้งซึ่งกันและกันอย่างจริงจังเพื่อให้ยอมรับมุมมองใหม่ๆ ในแบบที่อีกฝ่ายไม่เคยรู้มาก่อน โดยในหัวข้อนี้มีผลวิจัยชี้ชัดว่าหากคิดหลายคนแต่แทบไม่มีความแตกต่างกันเลย สู้คิดคนเดียวเสียยังจะดีกว่า

• อย่าจำกัดเวลาจนเกินไป หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของ ‘พรสวรรค์’ แต่คำกล่าวของ Joy Paul Guilford นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่งมีองค์ประกอบด้านความคล่องแคล่ว และความยืดหยุ่นในการคิด รวมถึงความสามารถในการแต่งเติมและให้คำอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคำตอบ” นั้น แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันพัฒนาได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเวลา และชั่วโมงบินเท่านั้นเอง

ที่มา : smethailandclub.com

กระบวนการฉีดพลาสติก

กระบวนการฉีดพลาสติกแก๊ส (Gas-Assisted Injection Molding) – คือกระบวนการฉีดพลาสติกแบบแก๊ส ที่มีการใช้แก๊สเฉื่อย โดยมากเป็นพวกไนโตรเจน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลักเนื้อพลาสติกที่เข้าสู่ cavity เพื่อเกิดโครงสร้างของพลาสติกโดยรอบช่องทางกลวง (hollow channel) ทำให้เหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่ภายในกลวง ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์หาความหนาชิ้นงานที่บางที่สุด โดยที่ยังผลิตชิ้นงานได้ จากการหาปริมาณพลาสติกที่น้อยที่สุด ก่อนที่จะฉีดแก๊ส

กระบวนการฉีดพลาสติกแบบ co-injection (Co-Injection Molding) – คือกระบวนการฉีดพลาสติกที่มีการใช้พลาสติกสองชนิด ฉีดลงบนแม่พิมพ์เดียวกัน โดยที่พลาสติกที่ผิวหน้า (skin material) จะฉีดก่อน และตามด้วยการฉีดพลาสติกที่ส่วนแกน (core material) ผู้ใช้สามารถหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้พลาสติกทั้งสอง โดยมีคุณภาพชิ้นงานดีที่สุดและและใช้ต้นทุนของพลาสติกน้อยสุด

กระบวนการฉีดพลาสติกแบบอัดขึ้นรูป (Injection-Compression Molding) – คือกระบวนการฉีดพลาสติก ที่เหมาะกับชิ้นงานที่มีผนังบางและใช้แรงดันต่ำ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์การไหลของพลาสติกช่วงการฉีดและการอัดพิมพ์ ควบคุมเวลาที่ฉีดและอัดพิมพ์ เลือกพลาสติกที่เหมาะสม คำนึงถึงความเป็นได้ในการออกแบบชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์ และหาค่าปรับตั้งกระบวนการฉีด

กระบวนการฉีดพลาสติกแบบ Microcellular (Microcellular Injection Molding) – คือกระบวนการฉีด ที่มีการใช้สารผสม ระหว่างของเหลวที่เรียกว่า ซุปเปอร์คริทิคอล – ฟลูอิค (supercritical fluid, SCF ) เช่น CO2 หรือ N2 กับโพลิเมอร์เหลว แล้วทำการฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อผลิตโฟมเหนือกว่าโฟมที่ผลิตจากกระบวนการอื่นๆ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์การไหลของพลาสติกทั้งก่อนและหลังการเกิดโฟม ปริมาณที่เหมาะสมในการเติมสารเหลวนี้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความหนาบางและสม่ำเสมอ รอบการฉีดต่ำ และการบิดตัวน้อย

การวิเคราะห์ไปรีฟริงเจนซ์ (Birefringence) – คือการวิเคราะห์การไหลของชิ้นงานที่แสงผ่านได้ เพื่อทำนายความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีหักเหสงสุดกับค่าดัชนีหักเหต่ำสุด ที่มีผลต่อความเค้นของชิ้นงาน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน การเลือกใช้พลาสติก การวางตำแหน่งเกทและทางวิ่ง และการหาตัวแปรที่ใช้ในการฉีด ที่เหมาะสมเพื่อให้ชิ้นงานคงสภาพหรือไม่เสียรูปร่าง ในสภาวะที่มีความเค้น

การตั้งค่าปรับฉีด (Process Optimization) – วิเคราะห์เพื่อหาค่าปรับฉีดที่เหมาะสมบนเครื่องพลาสติกที่สนใจ ทำให้ผู้ใช้หาเวลาในการตอบสนองในการฉีด (respond time) ความเร็วสูงสุดที่ตั้งได้ในการฉีด ระยะเปิด-ปิดพิมพ์ ทำให้ตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมในการควบคุมการฉีดพลาสติกบนเครื่องฉีดพลาสติกได้

ประโยชน์ของพรมปูพื้นรถยนต์แบบกระดุม

พรมปูพื้นรถแบบกระดุม มีลักษณะเป็นยางกึ่งสังเคราะห์ จึงมีเนื้อหนา ยืดหยุ่น ทนทาน และไม่มีกลิ่น ซึ่งพรมปูพื้นแบบนี้จะมีการพิมพ์ลายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อกันลื่น อย่างเช่น ลายกลมนูน (รูปร่างคล้ายกระดุม) ลายสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยที่ด้านหลังจะมีปุ่มยางกันลื่น ช่วยให้พรมปูพื้นยึดติดกับพรมพื้นได้ดีเช่นกัน และด้วยคุณสมบัติของพรมปูพื้นแบบกระดุมนี้ ทำให้พรมปูพื้นแบบกระดุมมีคุณสมบัติ ประโยชน์และความสามารถ ดังนี้

ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจติดรองเท้าเข้ามาตกค้างอยู่ภายในรถ
สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากโดยไม่จำเป็นต้องนำออกมาล้าง เพียงแค่ดูดฝุ่นและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเท่านั้น
สามารถมองเห็นสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้ง่ายกว่า
เนื่องจากผลิตจากยางกึ่งสังเคราะห์ จึงทำให้ไม่มีกลิ่นอับเหม็น

เหล่านี้คือความพิเศษของพรมปูพื้นรถแบบกระดุม ซึ่งข้อเสียเดียวของพรมปูพื้นแบบนี้คือรถอาจดูสกปรกได้ง่ายกว่าเพราะมองเห็นได้ง่ายนั่นเอง โดยนอกเหนือจากนี้พรมปูพื้นแบบกระดุมมีประโยชน์และความสามารถไม่แตกต่างจากพรมปูพื้นแบบไวนิลนัก มีความสามารถในการดูแลและปกป้องรถได้ในระดับเดียวกัน

ได้รู้จักกับพรมปูพื้นรถยนต์และประโยชน์มากมายอย่างนี้แล้ว คงทำให้หลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้งานพรมปูพื้นรถยนต์มากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันรถจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้รถยนต์ดูสวยงามตลอดเวลาอีกด้วย คราวนี้ใครที่มีรถยนต์แล้วยังไม่มีพรมปูพื้นหรือกำลังมองหาพรมปูพื้นรถยนต์อยู่ คงมีแนวทางในการเลือกพรมปูพื้นรถยนต์ได้อย่างเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับรถยนต์ของตนเองแล้ว รวมทั้งอาจช่วยแนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวในการเลือกใช้พรมปูพื้นเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับรถยนต์ได้อีกด้วย มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียอย่างนี้คงรอช้าไม่ได้แล้ว

วิธีเลือกหมวกกันน็อค

รู้ไหมว่าหมวกกันน็อคที่ไม่พอดี อาจสร้างปัญหาให้กับผู้สวมใส่ได้ ทั้งอาจเลื่อนไปมาจนถึงขั้นหลุดออกจากหัวเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุเลยล่ะ รู้อย่างนี้แล้ว จะอยู่เฉยได้ยังไง ถ้างั้นมาดูวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่เหมาะกับเรากันดีกว่า

1. เลือกหมวกให้พอดีกับหัว

หมวกกันน็อคก็เหมือนเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งที่ต้องการความพอดี ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องรู้ขนาดของหัวเราด้วย โดยจะวัดจากเส้นรอบวงตรงหน้าผากแล้วนำขนาดของเราไปเทียบกับตารางขนาดของผู้ผลิตหรือป้ายระบุขนาดที่ติดบนหมวกได้เลย ซึ่งเรื่องของขนาดหมวกถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียว

แต่ถึงแม้ว่าเราจะวัดขนาดมาดีแค่ไหนก็ใช่ว่าจะใส่ได้พอดีทันที ดังนั้น เราควรทดสอบมันสักหน่อย เพื่อให้ได้ของที่ดีที่สุดนั่นเอง และการทดสอบก็ไม่ได้ยากเลย เพียงแค่ทำขั้นตอนเหล่านี้ครับ

สวมหมวกและรัดคางให้เรียบร้อย จากนั้นลองขยับหัวไปมาพอประมาณ ถ้าหมวกพอดี เราจะรู้สึกว่าหมวกไม่ขยับ แต่ถ้าหมวกขยับตามล่ะก็ ลองเลือกหมวกที่มีขนาดเล็กลงเลยครับ

ใช้มือดันหลังหมวก เกร็งคอไว้เล็กน้อย แล้วลองนำนิ้วก้อยสอดขึ้นไปบริเวณหน้าผากดู ถ้าหากสอดเข้าไปเต็ม ๆ ได้ก็ควรเลือกใบที่เล็กลงเช่นกัน เพราะช่องว่างระหว่างหน้าผากกับหมวกที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการกระแทกขึ้น

ปรับสายรัดคางให้แน่น จับหมวกกันน็อกให้มั่นแล้วลองดึงขึ้นลง ถ้าหากรู้สึกว่าหมวกเลื่อนขึ้นลงตามแต่หัวเราไม่ขยับตาม แปลว่าหมวกอาจไม่พอดี เพราะหมวกลักษณะนี้อาจหลุดได้หากเกิดอุบัติเหตุ

2. น้ำหนักกับกระจกบังลมก็สำคัญ

ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อมา เพราะน้ำหนักหมวกที่พอดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ของเราอย่างชัดเจน โดยลดอาการเมื่อยล้า เพิ่มความคล่องแคล่วในการหันมองทิศทางต่าง ๆ ส่วนกระจกบังลมก็ควรเปิดได้ง่าย แข็งแรง ยืดหยุ่น ในบางรุ่นก็สามารถป้องกันฝ้าได้ ซึ่งมีประโยชน์มากทีเดียว

3. ถอดออกได้รวดเร็วหลังประสบเหตุ

หมวกกันน็อคที่ถอดออกได้รวดเร็วมีความจำเป็นมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะเมื่อมันได้ทำหน้าที่ปกป้องเราไปแล้ว ก็ถึงเวลาของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะมารับช่วงดูแลเราต่อ ซึ่งหากเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสจนถึงขึ้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หมวกกันน็อกที่ถอดได้เร็วจะช่วยชีวิตนักบิดได้จริง ๆ โดยมาตรฐาน SNELL บังคับให้หมวกสามารถถอดโดยผู้อื่นภายใน 30 วินาทีด้วย ดังนั้น เมื่อเลือกหมวกก็ควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วยเช่นกัน

4. ห้ามใช้หมวกกันน็อกใบเดิมหลังจากกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุแล้ว

เป็นข้อหนึ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับหมวกกันน็อก เนื่องจากว่าบางครั้งเราไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหมวกนั่นเอง หมวกกันน็อกส่วนใหญ่ใช้โฟมเป็นวัสดุซับแรงกระแทก ซึ่งเมื่อโฟมได้รับแรงกระแทกแล้วจะไม่คืนรูปกลับมาเหมือนเดิมจึงไม่สามารถปกป้องหัวของคุณได้อีกแล้ว ดังนั้น เมื่อหมวกได้ทำหน้าที่ปกป้องหัวของคุณแล้ว ก็ควรเปลี่ยนใหม่เสีย อย่าใช้ซ้ำด้วยความเสียดายเลยนะครับ

5. ถอดมาทำความสะอาดได้

หมวกกันน็อกเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สัมผัสกับร่างกายเราโดยตรง คิดดูว่าเมื่อเราขับขี่ไปบนถนนที่สภาพอากาศแสนจะร้อนระอุ เหงื่อหรือฝุ่นต่าง ๆ ก็จะสะสมอยู่ภายในหมวก คุณจึงควรทำความสะอาดหมวกบ้างเช่นเดียวกับการซักเสื้อผ้า เพื่อให้ง่ายจึงควรมองหาหมวกกันน็อกแบบที่สามารถถอดส่วนต่าง ๆ เช่น ผ้าซับใน หรือกระจกบังลม ออกมาล้างทำความสะอาดได้ ซึ่งนอกจากจะสะอาดแล้วยังเพิ่มอายุการใช้งานของหมวกอีกด้วย

6. หมวกกันน็อกก็ไฮเทคได้

เทคโนโลยีเองก็ไปได้ทุกทีจริง ๆ ไม่เว้นแม้แต่หมวกกันน็อก ซึ่งนักบิดหลายคนมีความจำเป็นต่างกันไป เช่น ต้องคอยคุยวิทยุกับเพื่อนเพื่อตามก๊วนให้ทัน หรืออาจจะฟังเสียงจากระบบนำทางก็เป็นได้ ผู้ผลิตหมวกกันน็อกหลายรายจึงผลิตหมวกติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหลายแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ในปัจจุบัน ทั้งนี้บรรดานักบิดจึงควรเลือกหมวกหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยมาแล้วนั่นเอง

ไปเที่ยวคีรีวง อย่าลืมหาที่พัก คีรีวง

ฝนฉ่ำฟ้าพลิกเปลี่ยนหมู่บ้านกลางหุบเขาให้รื่นเย็น ไอหมอกอ้อยอิ่งอยู่เหนือขุนเขาราวมหาวิหารห่อคลุมม่านสีน้ำนม เบื้องล่างธารน้ำหลากล้นไม่มีวันเหือดแห้ง ผู้คนก็เช่นกัน ในดวงตาไม่เคยหมดสิ้นความหวังตราบที่พวกเขายังหายใจ และใช้ชีวิตอยู่ที่เชิงเขาอันตระหง่านง้ำเทือกนั้น

ลึกเข้ามาในความเขียวครึ้ม ที่ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลางวงล้อมแห่งเทือกเขาหลวง อันเป็นเสมือนหลังคาของแดนดินถิ่นใต้ หลายคนที่นั้นทำให้เราเชื่อเหลือเกินว่า ภายใต้โยงใยของคำว่าวิถีชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ หากใครสักคนมุ่งมั่นกับมันด้วยหัวใจโลกยังคงมากมายที่ทางแห่งความสุข

บนภูเขาล้วนคือการงานอันเปลี่ยนผ่านไปตามฤดูกาล มากมายไปด้วยคนตัวเล็ก ๆ ที่เดินขึ้นลงทุกวี่วัน ใช่เพียงแสวงหาหลักยืนประกาศตัวตนบนดอยสูง หากแต่เพื่อเพาะบ่มและดูแลพืชพรรณอันเป็นยิ่งกว่าผลิตผล ไร้การเสแสร้ง มากล้นด้วยสิ่งเล็ก ๆ รายรอบชีวิต อันประกอบขึ้นเป็นโลกอีกใบ โลกที่ปรับเปลี่ยนไปบนแผ่นดินและวันเวลาอย่างมากด้วยการทำความเข้าใจ

สายคลองท่าดีเรียงรายด้วยหินใหญ่น้อยราวงานประติมากรรม หลากไหลตัวเองมาจากเขาสูง หลอมรวมทั้งสายคลองท่าชาย คลองใหญ่ ลำงา ปลายปง จากยอดเขารายรอบเทือกเขาหลวง ก่อเกิดเป็นสายน้ำอันสมบูรณ์ชุ่ม ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาถึงคีรีวง เป็นต้องยืนมองคลองสายกว้างที่ไหลแทรกผ่านกลางหมู่บ้าน เด็ก ๆ เริงร่าแหวกว่าย เจ้าของพาวัวลงเล่นอาบน้ำ ไล่หลังไปท้ายสายตาคือทิวเทือกอันเขียวเข้มของผืนป่าและขุนเขาอันเป็นบ้านที่แท้จริงของคนคีรีวง

เพิ่มเติม :ที่พัก คีรีวง

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ eSport ในปี 2017

ปฏิเสธไม่ได้ว่า eSport เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงที่สุด ณ วินาทีนี้ ทั้งในแง่ของการเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม และมูลค่าของอุตสาหกรรมกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน แบรนด์สินค้า หรือ ทีมกีฬาปกติที่อยากจะขยายองค์กรเพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น

เว็บไซต์ VentureBeat ออกมาชี้ 5 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ eSport ในปี 2017 ดังนี้

วงการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีหยุด

จากรายงานของ Newzoo ผู้ชม eSport ทั่วโลกในปี 2015 อยู่ที่ 226 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 27.7%

ตัวเลขนี้ย่อมดึงดูดให้แบรนด์สินค้าและนักโฆษณากระโดดเข้ามาร่วมวง ทั้งในแง่ของการโฆษณาทั่วไปหรือการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์

และไม่ใช่แค่เพียงยอดผู้ชมเท่านั้น ฝั่งของทีมเกมมิ่งต่างๆ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้เล่นก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในบทความยกตัวอย่างถึงเกม League of Legends ที่มีผู้เล่น 11.5 ล้านคนในปี 2011 และก้าวกระโดดเป็น 100 ล้านคนในปี 2016

นอกจากนี้ เหล่าแฟนๆ eSport ยังใช้เวลาชมการแข่งขันรวมกันกว่า 20 พันล้านนาทีต่อปี โดยพวกเขาลดเวลาที่ใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นลง เกือบ 50% ของคนเหล่านี้ใช้เวลาน้อยลงกับคอนเทนต์ออนไลน์ โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์ และอีก 50% ดูการแข่งขันกีฬาจริงๆ น้อยลงอีกด้วย ในบรรดาแฟน eSport ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และเกือบ 20% เป็นผู้หญิงซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

คนยุค Millennial คือกลุ่มเป้าหมาย

80% ของแฟนคลับ eSport จำนวน 115 ล้านคนเป็นคนที่อายุไม่เกิน 25 ปี คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการดูโทรทัศน์ที่น้อยลง รับข่าวสารจากอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก และเชื่อมต่อกับคนอื่นไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในพื้นที่หรือประเทศของตัวเอง

ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับรูปแบบการชมการแข่งขัน eSport โดยตรง เพราะทีม eSport ระดับท็อปกระจายไปอยู่ทั่วโลก ไม่ได้อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง เปิดโอกาสให้แฟนๆ สามารถคอยตามเชียร์ทีมที่อยู่คนละซีกโลกกับตัวเองได้โดยง่าย

อีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าดึงดูดในของ eSport คือแฟนๆ สามารถเข้าถึงผู้เล่นที่ตัวเองชื่นชอบได้โดยง่าย เช่น การแจกลายเซ็น หรือถ่ายรูปร่วมกันในงานอีเวนท์ต่างๆ และการที่ผู้ชมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนติดต่อกับผู้ชมคนอื่นๆ ทั่วโลกได้ผ่านช่องทางอย่าง Twitter หรือ Twitch

Brand Loyalty สร้างแบรนด์ของทีม ไม่ใช่ผู้เล่น

หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแวดวง eSport คือ การขาดแคลนสัญญาระยะยาวระหว่างผู้เล่นและทีม ส่งผลให้การสร้าง Brand Loyalty ของทีมเป็นไปได้ยากมาก เมื่อการโยกย้ายตัวผู้เล่นระหว่างทีมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คนดูเลยสนใจที่จะติดตามเชียร์ที่ตัวผู้เล่นที่ตนชอบ มากกว่าการเชียร์ในฐานะ “ทีม”

อีกช่องทางที่วงการนี้สร้างความผูกพันระหว่างคนดูกับทีมขึ้นมา คือ สร้างลีกการแข่งขันในระดับมือสมัครเล่นและมหาวิทยาลัยแบบเดียวกับกีฬาปกติทั่วไป

ลีกระดับชุมชนเหล่านี้สามารถขายสินค้าต่างๆ เพื่อหารายได้สนับสนุน และสร้างนิสัยในการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนวงการ esports ได้ในเวลาเดียวกัน

ผู้พัฒนาเกมต้องฟังเสียงผู้เล่น

การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม eSport จะช่วยยกระดับของวงการให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น เช่น การที่ ผู้พัฒนาเกม (publisher) รับฟังและปรับปรุงฟีเจอร์ของเกมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เล่น และ การกระจายอีเวนต์การแข่งขันรายการต่างๆ ออกไปให้กับองค์กรผู้จัดอื่นๆ แทนที่ publisher จะจัดการทั้งหมดด้วยตัวเอง

กฎเกณฑ์ต้องชัดเจน

เมื่อ eSport ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ กฏเกณฑ์ต่างๆ ก็ยิ่งมีความจำเป็น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงให้กับวงการ ทั้งในแง่ของตัวผู้เล่น ที่ควรต้องควบคุมจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่สามารถซ้อมได้ในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพของตัวผู้เล่น การรับรองเงินเดือนขั้นต่ำ และแนวทางปฏิบัตที่ชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนและการยกเลิกสัญญา

การปกป้องสิทธิ์ของผู้เล่นจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้ยาวนานขึ้น และสร้างคุณค่าให้กับผู้เล่นแต่ละคน ส่งผลให้พวกเขาสามารถเจรจาต่อรองกับทีมในการทำสัญญาระยะยาวได้ ถือว่าเป็นแง่ดีต่อทีม เพราะผู้ชมจะจงรักภักดีกับทีมมากกว่าการตามเชียร์ผู้เล่นเป็นรายคนนั่นเอง

สุดท้าย การควบคุมสำหรับฝั่ง Publisher ที่สำคัญที่สุด คือการห้ามเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นก่อนเกมก่อนการแข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพราะในปัจจุบัน มีบางครั้งที่การอัพเดทแพทช์เกิดขึ้นก่อนการแข่งในวินาทีสุดท้าย ส่งผลต่อตัวเกมโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ถูกปรับให้เก่งขึ้นหรืออ่อนลง แผนที่ภายในเกม หรือ ระบบต่างๆ กระทบต่อแผนที่เตรียมเอาไว้ของทีมและการที่ผู้เล่นต้องเจอกับสภาพของเกมที่แตกต่างจากเดิม จนอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ที่มา: VentureBeat, Newzoo

หลักในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงาน

ทันทีที่บอกกับใคร ๆ ว่า กำลังจะแต่งงาน คำถามที่จะต้องเจอก็คือ เมื่อไหร่ และ จัดงานที่ไหน แต่ไม่ว่าค่าตอบจะเป็นอะไร คำถามนี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญอันดับต้น ๆ และเป็นสาเหตุว่าทำไมคู่บ่าวสาวจึงต้องให้ความสนใจกันการหาสถานที่จัดงานแต่งงานเป็นอันดับแรก

ในการเลือกหาสถานที่จัดงานแต่งงาน มีหลักในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานให้เหมาะกับงาน นั่นคือจะต้องรู้ว่าจะเชิญแขกมาร่วมงานเลี้ยงทั้งหมดเท่าไหร่ สถานที่บางแห่งอาจจะสวยงาม แต่จำกัดด้วยจำนวนคน เพราะแต่ละโรงแรมมีขนาดห้องจัดเลี้ยงที่แตกต่างกันไป ถ้าเชิญแขกเยอะมากก็ควรจะตัดโรงแรมขนาดเล็กออกไปเลย หรือบางโรงแรมจะมีห้องจัดเลี้ยงหลายห้องให้เลือกให้เหมาะกับจำนวนแขก ดังนั้น การทราบจำนวนแขกโดยประมาณจะทำให้สามารถเลือกสถานที่ได้ง่ายขึ้น

เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ ต้องดูงบประมาณที่กำหนดไว้ เพราะถ้าเกิดชอบสถานที่แพงมาก ก็อาจจะต้องเหลียวดูงบประมาณในกระเป๋าว่าสามารถจ่ายได้ไหม แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวันได้จัดงานแต่งงาน ณ สถานที่ในดวงใจ เพราะเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการย้ายเวลาจัดเลี้ยง จากที่คิดว่าจะจัดเลี้ยงมื้อค่ำตอนเย็นให้ลองเลื่อนขึ้นมาเป็นงานน้ำชาตอนบ่ายแทน ซึ่งงบประมาณจะย่อมเยาว์กว่า แต่ถ้าไม่สามารถย้ายเวลาการจัดงานเลี้ยงได้ก็ต้องทำใจและมองหาห้องที่เหมาะกับงบประมาณต่อไป นอกจากนั้นยังมีเรื่องของรายการอาหารที่ต้องใส่ใจด้วย

ควรติดต่อหาตัวเลือกไว้ซักสองสามแห่ง แล้วไปดูสถานที่จริงว่าห้องจัดเลี้ยงเป็นอย่างไร สวยงามต้องใจหรือไม่ เพดานสูงหรือเตี้ยสว่างหรือมืด ห้องน้ำสะดวกสบายหรือไม่ ห้องจัดเลี้ยงตั้งอยู่บริเวณไหน ควรจะสะดวกทั้งกับคู่บ่าวสาวและแขกที่จะมาในงานเพื่อจะได้กำหนดของเขตว่าจะไปหาข้อมูลของโรงแรมใดบ้าง และเลือกรูปแบบการจัดเลี้ยงที่เหมาะสมกับสถานที่ว่าจะเป็นโต๊ะจีน บุฟฟ่ต์ไทย-นานาชาติ หรือค็อกเทล เมื่อไปถึงสถานที่ถามหาผู้ที่รับผิดชอบด้านการจัดเลี้ยงโดยตรง บอกไปตามตรงว่ามีงบเท่าไหร่ และ concept ของงานในใจ รวมทั้งถามถึงเมนูอาหารว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง และสามารถสลับสับเปลี่ยนอาหารในบางเมนูบ้างได้ไหม

รวมทั้งถามถึงรายละเอียดทั่ว ๆ ไป เช่น การจัดตกแต่งบริเวณงาน ดนตรี โปรเจคเตอร์ สำหรับฉาย Presentation ดอกไม้ น้ำแข็ง เค้ก เครื่องดื่ม ห้องสวีทที่จะได้ หรืออภินันทนาการอื่น ๆ ที่ทางโรงแรมหรือสถานที่นั้นจะมอบให้เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก และอย่าลืมถามถึงการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเหล้าหรือไวน์เข้ามาสำหรับใช้ในงานว่าทางสถานที่อนุญาตให้บ่าวสาวจัดหามาเองได้หรือไม่ และจะมีค่าบริการเพิ่มเติมเท่าไหร่ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานที่อื่น ๆ ที่กำลังจะดูต่อไป

สุดท้าย คือ อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของสถานที่จอดรถ ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญ ในวันที่ไปชมห้องจัดเลี้ยงจริง ลองสอบถามทางโรงแรม ให้แน่ใจก่อนว่า มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง พอเพียงกับจำนวนของแขกที่พอจะทราบคราว ๆ โดยเฉพาะสำหรับคนกรุงเทพแล้ว เรื่องความใกล้ไกลคงไม่สำคัญเท่ากับมีที่จอดรถเพียงพอ หลังจากเลือกและจองสถานที่แล้ว ควรโทรสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อวันจริงจะได้ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ต้องวิตกกังวลจนไม่รู้จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรดี

จะเลือกอาหารหมาอาหารแมวยี่ห้อไหนดี

หลายคนที่เลี้ยงหมานั้น ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอาหารหมายี่ห้อไหนดี ที่เหมาะกับหมาน้อยของตัวเอง วันนี้เราเลยนำข้อมูลการเลือกอาหารหมามาฝากกันด้วยค่ะ

อาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 เกรด ได้แก่

Commercial อาหารเกรดนี้เป็นเกรดต่ำสุด ใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตอาหารมนุษย์มาเป็นส่วนประกอบ

Premium อาหารเกรดนี้ จะดีกว่าเกรด Commercial ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบพวก by product (วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต) เป็นแหล่งของโปรตีน นอกจากนี้ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและส่วนผสมตามที่อ้างอิง รวมทั้งระบุวันหมดอายุและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายลูกค้าบนฉลาก

Holistic อาหารเกรดนี้ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื่องจากใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยจะคัดเลือกเฉพาะส่วนเนื้อ ไม่ใช้ส่วนอื่น เช่น กระดูก เครื่องใน เป็นต้น นอกจากนี้บางบริษัทยังมีการเติม DHT, Prebiotic, Probiotic เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ลงลึกกว่าอาหารเกรด Premium โดยจะวิเคราะห์ลงลึกไปถึงกรดอะมิโนที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับ สำหรับราคาก็สูงขึ้นตามเกรดอาหาร ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

อาหารสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยจะมีการผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อาหารนำเข้าจากอเมริกา จะมีการตรวจสอบจาก Association of American Feed Control Officials (AAFCO) เพื่อให้มั่นใจว่าก่อนส่งอาหารข้ามน้ำข้ามทะเลอาหารนั้นมีสารอาหารครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้บนฉลาก ส่วนอาหารที่ผลิตในประเทศจะมีการตรวจสอบคุณภาพของแต่ละบริษัท