ดิจิทัลคืออีกทางออก แต่ต้องทำให้เป็น

อย่างไรก็ตาม ดิจิทัลคืออีกทางออกของแบรนด์ต่างๆ ในการทำตลาด รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีซื้อสื่อ แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีการประมวลผลลัพท์ที่ชัดเจน เพราะหากยังวัดผลไม่ได้ ก็เท่ากับไม่มีอะไรยืนยันข้อมูล แม้ผู้บริโภคจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Millennial ที่เริ่มใช้ชีวิตแบบ Multi Screen

“Media Spending ในอนาคตจะมองข้ามออนไลน์ไม่ได้แล้ว เช่นรายการต่างๆ ที่จะถูกผู้บริโภครับชมแบบ Live คือรายการกีฬา และข่าว เพราะทั้งสองเรื่องมันต้องสดใหม่ ส่วนรายการวาไรตี้อื่นๆ จะมีการรับชมย้อนหลัง ซึ่งจะดูย้อนหลังมันก็ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และแบรนด์ต่างๆ ก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองอยากจับกลุ่มผู้บริโภคแบบไหน และจะสื่อข้อมูลอะไรในช่องทางที่ต่างกัน”

แบรนด์ต่างๆ คงต้องคิดในการทำตลาดมากขึ้น เพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ก็เป็นความท้าทายในการดึงกำลังซื้อจากผู้บริโภค และถึงการใช้ Trade Promotion จะเป็นวิธีที่ตรงๆ แต่ Media Spending ก็น่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนมากกว่า เพราะการสื่อสารไปให้ผู้บริโภค คือการจูงใจในระยะาว แตกต่างกับการให้ส่วนต่างราคา หรืออื่นๆ ที่ดึงใจผู้บริโภคมาแค่ชั่วคราว